[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Dưới đây là bộ sưu tập 30 cây bonsai vô cùng ấn tượng mà yeubonsai.com muốn dành tặng cho những ai yêu thích nghệ thuật độc đáo này. Cây đẹp nhưng cũng cần một tâm hồn đẹp để thưởng thức. Hãy ngắm nhìn chúng như thể bạn đang thực sự được "chạm" vào từng lá cây, nhành cây, thân cây và cố gắng nắm bắt thông điệp mà các tác giả truyền đạt nhé.


[/COLOR]
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]
Bonsai cây phong vào mùa thu
[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]
Bonsai hoa tử đằng
[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]
Cây bonsai hơn 800 tuổi
[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]
Cây bonsai ở Hiroshima hơn 390 tuổi
[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]
Bonsai với thân cây thẳng đứng
[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]
Bonsai cây táo
[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]
Cây phong đỏ ở Nhật Bản
[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]
Hoa đỗ quyên
[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]
Bonsai độc đáo với một quả táo trên cây
[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]
Bonsai hoa tử đằng
[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]
Bonsai với "ngôi nhà của người Hobbit"
[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]
Một cây bonsai vô cùng đặc biệt
[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]
Bonsai cây táo
[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]
Một cây bonsai ở Chile
[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]
Sakura
[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]
Hoa mộc lan
[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]
Hoa đỗ quyên
[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]
Cây phong vào mùa thu
[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]
Táo gai Pyracantha
[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]
Cây phong Nhật Bản
[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]
Bonsai gồm nhiều cây kết hợp
[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]
Hoa tử đinh hương
[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]
Cây táo
[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]
Hoa giấy
[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]
Sakura
[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]
Cây bonsai hơn 150 năm
[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]
Táo gai Pyracantha
[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]
Cây phong Nhật Bản
[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]
Hoa giấy
[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]
Cây lựu
[/COLOR]